Keletas žodžių

Apie mus

Sveiki

Keletas žodžių apie mus

Asociacijos tikslai:                                       Skatinti Lietuvos uogininkystės verslo augimą, inovatyvumą ir konkurencingumą efektyviai plėtojant kooperaciją (verslo subjektų, mokslo, valdžios), mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą, inovacijų kūrimą bei vystymą (MTEP, MTEPI), vystant bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi tarp narių bei asociacijos partnerių, kitų suinteresuotų šalių kaip veiksmingą priemonę atrasti pažangių idėjų ir įgyti naujų gebėjimų. Kooperaciją ir bendradarbiavimą vystyti ekonominiais, socialiniais ir profesiniais klausimais su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, verslo bei kitų organizacijų partneriais.                                                    Spręsti visuomenės iššūkius, padedant įveikti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir rinkos, skatinti technologinių sprendimų pritaikymą kuriant inovatyvius ir perspektyvius produktus, turinčius realų komercinį potencialą tarptautinėse rinkose.

O taip pat...

 • Inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant nacionalines strategijas, mokslinius tyrimus, programas ir kitas iniciatyvas, skirtas Lietuvos Respublikos uogininkystei plėtoti ir jos tarptautiniam konkurencingumui Padėti Asociacijos nariams diegti mokslo rekomendacijas bei praktinį patyrimą, kelti profesinę kvalifikaciją.
 • Tenkinti savo narių poreikius, susijusius su uogų ir jų gaminių kokybe bei sauga, uogų gamyba rinkos sąlygomis, prekiniu jų paruošimu ir rinkodara pastarajai skiriant didžiausią dėmesį. Atstovauti ir ginti Asociacijos narių bendrus interesus santykiuose su visuomene, valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, kitomis organizacijomis.
 • Šviesti visuomenę, vykdyti mokymus sveikatingumo, klimato kaita, maisto sauga, verslumo ir pan. temomis, sukauptų asociacijos žinių bazės temomis, propaguoti sveiką gyvenseną, sąmoningumą naudojant kokybiškus, naudingus sveikatai gaminius taip prisidėti sprendžiant iššūkius kaip sveikata, socialinė atskirtis, demografiniai pokyčiai ir gerovė, maisto kokybė, klimato kaita, įtrauki ir reflektyvi visuomenė.
 • Atsižvelgiant į šiuolaikinius socialinius ir ekonominius iššūkius, kurti ir įgyvendinti inovatyvius socialinės gerovės skatinimo, jaunimo (14–29 m.) politikos, socialinės atskirties mažinimo ir socialinės įtraukties didinimo, pilietiškumo, žmogaus teisių ir laisvių puoselėjimo, darnios gyvensenos modelius ir tam skirtus kompleksinius sprendinius, apimant kūrybiškumo skatinimo, sveikatinimo, aplinkos apsaugos, regioninės plėtros, agro turizmo, verslumo, švietimo, mokslo, socialinių paslaugų, užimtumo skatinimo ir kitus aspektus.
 • Asociacija įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir kita nedraudžiama ūkine-komercine veikla, neprieštaraujančia jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti, kitokia jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

Šiuo metu asociacijos nariai yra:

Vadovė – Audronė Ispiryan

Valdyba:

Albertas Tuzinas

Judita Sparnauskienė

Algirdas Gailius 

Kęstutis Lileikis

Audronė Ispiryan

Nariai:

 1. Astrida Miceikienė
 2. Elvyra Jarienė
 3. Algirdas Giedraitis
 4. Aurelija Paulauskienė
 5. Jurgita Kulaitienė
 6. Petras Rimantas Venskutonis
 7. Pranas Viškelis
 8. Jan Žukovskis
 9. Vincentas Sakas
 10. Ingrida Kraujutienė
 11. Vigantas Šlėvė
 12. Audrius Giraitis
 13. Saulius Povilaitis
 14. Daiva Filipovič
 15. Antanas Kančiauskas
 16. Mantas Svidras
 17. Vaida Svidrienė
 18. Gediminas Povilaitis
 19. Dalia Montvydienė
 20. Vygandas Milkintas
 21. Deimena Montvydaitė
 22. Monika Petraite
 23. Jolita Čeičytė
 24. Vygandas Milkintas
 25. Židrūnas Dumsevičius
 26. Jurgita Purvineckienė
 27. Karina Chačiatrian
 28. Dora Heynold
 29. Vytautas Paulauskas
 30. Gerda Miliušytė
 31. Svajūnas Šimkus
 32. Jonas Juozaitis
 33. Irma Dromantienė
 34. Karolina Balkaitytė
 35. Jolanta Paulauskienė
 36. Jolita Greblikaitė
 37. Viktoras Lukauskas
 38. Diana Vėlienė
 39. Kęstas Prišmontas
 40. Aksana Leščiauskienė
 41. Daiva Fomentienė
 42. Liveta Fomentaitė
 43. Gintautas Stankus
 44. Jordanas Stankus
 45. Daiva Bagdonaitė
 46. Algirdas Macijauskas
 47. Regina Šimkienė
 48. Aušra Aničiauskienė
 49. Raimondas Balbieris
 50. Audrius Macijauskas
 51. Arnoldas Mataitis
 52. Rima Jurgaitienė
 53. Vytautas Okockis
 54. Andrius Ragaišis
 55. Milda Rimkutė
 56. Karolina Razminaitė
 57. Albertas Tuzinas
 58. Judita Sparnauskienė
 59. Algirdas Gailius
 60. Kęstutis Lileikis
 61. Audronė Ispiryan
 62. Venera Ispiryan
 63. Restoranas Ararat
 64. Restoranas Pepper Grey
 65. MB Ragauk
 66. UAB Sotu Sotu
 67. UAB Žiedų skonis
 68. UAB Euroimpeksa
 69. UAB Kavos Architektai
 70. UAB Aronia