Asociacijos

Narystė ir veikla

Narystės pranašumai:
– Gaukite informacijos ir pasiūlymų apie politikos aspektus, kurie gali turėti įtakos jūsų verslui (reguliavimo, žemės ūkio, su prekyba ir rinkodara susijusi politika ir kt.)
– Sustiprinkit ir plėtokit bendradarbiavimą su užsienio šalimis gaudami pasiūlymus iš Asociacijos partnerių
– Aktyviai dalyvaukit rengiant bendras pozicijas valstybinėms institucijoms, –  Naudokitės Asociacijos ir jos partnerių socialiniais ryšiais bei priemonėmis savo verslo reklamai,
– Dalyvaukit tyrimuose, gaukite jų rezultatus kuriuose nagrinėjami bendro intereso dalykai, kaip inovatyvių produktų kūrimas, rinkos tyrimai, vartotojų apklausos, ekonomikos, įstatymų leidybos, ir pasinaudokite jais,
– Naudokitės galimybėmis prisijungti prie vienos ar daugiau trumpųjų  maisto tiekimo grandinių grupių,
– Pasinaudokite teikiama informacija apie seminarus, lauko dienas,                – Naudokitės pranešimų spaudai nauda, 
– Patogus ir išsamus intranetas, skirtas tik nariams.                                            – Darykit įtaką dalindamiesi gerąja patirtimi konferencijų ir renginių metu,    – Gaukit ir naudokitės žiniomis apie inovacijas, investicijas, naujausius mokslo tyrimų rezultatus.

Asociacijos narys. Naudojasi visomis Asociacijos siūlomomis paslaugomis, moka metinį visuotinio narių susirinkimo metu nustatytą metinį nario mokestį

Garbės narys. Išrinktas visuotinio susirinkimo metu už nuopelnus ir indėlį įgyvendinant Asociacijos tikslus, uogininkystės plėtrą Lietuvoje. Garbės narys metinio nario mokesčio nemoka.

Partneris. Įgyvendinant projektus dažnai dirbame su kitų sričių verslu, nevyriausybinėmis organizacijomis. Tokiu atveju už nematerialaus indėlio įnašą į Asociaciją partneris tvirtinamas Asociacijos nariu. Jis metinio nario mokesčio nemoka

Mokslo institucijos. Asociacijai pasirašius bendradarbiavimo sutartį su mokslo institucija pastaroji tvirtinama Asociacijos nare. Ji metinio nario mokesčio nemoka.

Prisijunk

Kaip tapti LUAPPA nariu

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų, visuotinio susirinkimo
nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį (20 eur) ir mokantys metinį 15 eur. mokestį.