Mūsų

Paslaugos

Lietuvos uogų augintojų, perdirbėjų ir prekybininkų asociacija yra nacionaliniu mastu pripažinta lyderė, teikianti savo nariams paslaugas ir pagalbą, padedančias išlikti konkurencingiems šiandieninėje rinkoje, matomiems vartotojams, patrauklūs ir inovatyvūs partneriai užsienio verslui.

01.

Konsultavimas

Teikiame profesionalias paslauga, nukreipiame pagal sprendžiamą klausimą kvalifikuotam asmeniui, padedam nustatyti problemą, priimti tinkamiausią
sprendimo variantą ir įsisavinti reikiamą informaciją. Konsultavimo paslaugų tikslas – didinti narių konkurencingumą, skatinti geros kokybės uogų
produkcijos tiekimą į rinką, gerinti aplinkos sąlygas, taip pat didinti narių sugebėjimus pasinaudoti paramos fondų lėšomis. 

saltalankiai
02.

Projektų rengimas ir administravimas

ES projektų rengimas apima verslo planų, investicinių projektų, galimybių studijų, paraiškų ES paramai rengimą. Padėdami įsisavinti parengtiems projektams skirtą ES paramą mes administruojame vykdomus projektus. Suteikiame informaciją apie ES paramos priemones, paramos skyrimo sąlygas, paraiškų rinkimo laikotarpius, reikalavimus ES projektų rengimui. Klientams pageidaujant teikiame ES paramą gavusio projekto administravimo paslaugas: padedame vykdyti pirkimus, rengiame mokėjimo prašymus ir ataskaitas.

aronia
03.

Moksliniai tyrimai

Padedam plėtoti kryptingus mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą, kuriant naujus produktus, procesus ir technologijas, siekiant plėtoti modernų, dinamišką, konkurencingą, su nuoseklia žemės ūkio, maisto ūkio  politika suderintą žemės ūkį ir maisto ūkį, gerinti žemės ūkio ir maisto ūkio produkcijos kokybę, tausoti aplinką ir racionaliai panaudoti gamtos išteklius, užtikrinti tolygią ekonominę ir socialinę veiklą, greitą mokslo naujovių ir pažangios patirties sklaidą.  

serbentai-57822ba54a92f

Labiausiai paplitusios uogos Lietuvoje